Baixa

Incidència de les plagues - Baixa

Fenàs de bou

Espècie: 
Festuca arundinacea

Gram del bisó

Espècie: 
Bouteloua dactyloides

Gram del Japó

Espècie: 
Zoysia japonica

Gram del Pacífic

Espècie: 
Zoysia pacifica

Gram fi

Espècie: 
Cynodon dactylon

Trevolet

Espècie: 
Trifolium repens