Presentació

Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Servei d’Equipaments i Espai Públic treballa en cooperació amb els ens locals per a la millora dels equipaments i de l’espai públic, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania uns serveis de qualitat.

El verd urbà de l’espai públic constitueix part important d’aquest serveis doncs contribueix a la millora de la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats. Aquests arbres i espais acosten la natura a la ciutadania alhora que contribueixen a millorar l’entorn urbà netejant l’aire, aportant frescor, generant ombra i fent més acollidor l’espai públic. És per tot això que el verd urbà constitueix un dels indicadors de qualitat de vida més apreciats per la ciutadania.

El punt de partida per poder disposar d’unes zones verdes de qualitat comença en la correcta elecció de les espècies tenint en compte totes les variables que les afectaran, és a dir, l’espai on hauran d’ubicar-se i com es relacionaran amb els altres serveis i activitats que hi ha la via pública. Una tria encertada és la millor garantia per assegurar l’èxit del correcte desenvolupament dels espais verds i de les seves funcions. Aquestes condicions donaran com a resultat unes baixes despeses de manteniment que tant essencials són en els nostres dies.

L’objectiu d’aquest cercador és facilitar la tasca de trobar les espècies vegetals més idònies per a cada cas tenint en compte els quatre àmbits principals que condicionaran els seu establiment i desenvolupament: les condicions del medi, la seva forma i característiques, la seva funció i interès, i la seva gestió.