Trevolet

Nom comú

Trevolet

Espècie: 
Trifolium repens

Sinònim: Trèvol bord

Espècia de fulla ampla.

Adaptació a costa: 
Ben adaptada
Adaptació a interior: 
Ben adaptada
Adaptació a muntanya: 
Perfectament adaptada
Consum hídric: 
Alt
Manteniment general: 
Baix
Freqüència de sega: 
Baixa
Incidència de malalties: 
Mitjana
Velocitat d’establiment: 
Moderada
Resistència al fred: 
Excel·lent
Resistència a la calor: 
Poca
Resistència a la sequera: 
Gens
Tolerància a l’ombra: 
Força
Tolerància a la salinitat: 
Poca
Estètica: 
Mitjana
Densitat: 
Alta
Instal·lació recomanada: 
Barreja
Tolerància al trepig: 
Moderada
Persistència: 
Molt alta
Necessitats de fertilitzants: 
Molt baixa
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Alt
Resistència sequera - Gens
Resistència a la calor - Poca
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Excel·lent
Consum hídric - Alt
Freqüència de sega - Baixa