Fenàs de bou

Nom comú

Fenàs de bou

Espècie: 
Festuca arundinacea
Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Perfectament adaptada
Adaptació a muntanya: 
Poc adaptada
Consum hídric: 
Alt
Manteniment general: 
Molt baix
Freqüència de sega: 
Moderada
Incidència de malalties: 
Baixa
Velocitat d’establiment: 
Ràpida
Resistència al fred: 
Força
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Força
Tolerància a l’ombra: 
Moderada
Tolerància a la salinitat: 
Moderada
Estètica: 
Bona
Finor de la fulla: 
Ampla
Densitat: 
Alta
Tendència a encoixinar: 
Baixa
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Alta
Persistència: 
Molt alta
Necessitats de fertilitzants: 
Mitjana
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Alt
Resistència a la sequera - Força
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Força
Consum hídric - Alt
Freqüència de sega - Moderada