Gram del Japó

Nom comú

Gram del Japó

Espècie: 
Zoysia japonica
Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Ben adaptada
Adaptació a muntanya: 
No apta
Consum hídric: 
Baix
Manteniment general: 
Molt baix
Freqüència de sega: 
Molt baixa
Incidència de malalties: 
Baixa
Velocitat d’establiment: 
Molt lenta
Resistència al fred: 
Excel·lent
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Excel·lent
Tolerància a l’ombra: 
Poca
Tolerància a la salinitat: 
Moderada
Estètica: 
Mitjana
Finor de la fulla: 
Ampla
Densitat: 
Alta
Tendència a encoixinar: 
Molt baixa
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Moderada
Persistència: 
Alta
Necessitats de fertilitzants: 
Baixa
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Molt alt
Resistència a la sequera - Excel·lent
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Excel·lent
Consum hídric - Baix
Freqüència de sega - Molt baixa