Gram del Pacífic

Nom comú

Gram del Pacífic

Espècie: 
Zoysia pacifica

Sinònim: Z. tenuifolia hort.

Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Poc adaptada
Adaptació a muntanya: 
No apta
Consum hídric: 
Baix
Manteniment general: 
Molt baix
Freqüència de sega: 
Sense sega
Incidència de malalties: 
Molt baixa
Velocitat d’establiment: 
Molt lenta
Resistència al fred: 
Moderada
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Excel·lent
Tolerància a l’ombra: 
Gens
Tolerància a la salinitat: 
Força
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Molt fina
Densitat: 
Baixa
Tendència a encoixinar: 
Molt baixa
Instal·lació recomanada: 
Pa d’herba
Tolerància al trepig: 
Baixa
Persistència: 
Alta
Necessitats de fertilitzants: 
Molt baixa
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Baix
Resistència a la sequera - Excel·lent
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Moderada
Consum hídric - Baix
Freqüència de sega - Sense sega