Gespes de costa

Nom comú

Gespes de costa

Barregues de gespa.

Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Poc adaptada
Adaptació a muntanya: 
No apta
Consum hídric: 
Moderat
Manteniment general: 
Baix
Freqüència de sega: 
Moderada
Incidència de malalties: 
Baixa
Velocitat d’establiment: 
Moderada
Resistència al fred: 
Moderada
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Moderada
Tolerància a l’ombra: 
Moderada
Tolerància a la salinitat: 
Força
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Mitjana
Densitat: 
Alta
Tendència a encoixinar: 
Alta
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Molt alta
Persistència: 
Molt alta
Necessitats de fertilitzants: 
Mitjana
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Molt alt
Resistència a la sequera - Moderada
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Moderada
Consum hídric - Moderat
Freqüència de sega - Moderada