Prats rústics

Nom comú

Prats rústics

Prats i tapissos

Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Perfectament adaptada
Adaptació a muntanya: 
Perfectament adaptada
Consum hídric: 
Moderat
Manteniment general: 
Molt baix
Freqüència de sega: 
Molt baixa
Incidència de malalties: 
Nul·la
Velocitat d’establiment: 
Molt ràpida
Resistència al fred: 
Excel·lent
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Excel·lent
Tolerància a l’ombra: 
Moderada
Tolerància a la salinitat: 
Moderada
Estètica: 
Bona
Densitat: 
Moderada
Tendència a encoixinar: 
Baixa
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Molt alta
Persistència: 
Molt alta
Necessitats de fertilitzants: 
Molt baixa
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Molt alt
Resistència a la sequera - Excel·lent
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Excel·lent
Consum hídric - Moderat
Freqüència de sega - Molt baixa