Tapissos florits

Nom comú

Tapissos florits

Prats i tapissos

Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Perfectament adaptada
Adaptació a muntanya: 
Mitjanament adaptada
Consum hídric: 
Molt alt
Manteniment general: 
Baix
Freqüència de sega: 
Molt baixa
Incidència de malalties: 
Nul·la
Velocitat d’establiment: 
Molt ràpida
Resistència al fred: 
Moderada
Resistència a la calor: 
Força
Resistència a la sequera: 
Poca
Tolerància a l’ombra: 
Poca
Tolerància a la salinitat: 
Gens
Estètica: 
Excel·lent
Densitat: 
Moderada
Tendència a encoixinar: 
Baixa
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Nul·la
Persistència: 
Baixa
Necessitats de fertilitzants: 
Molt baixa
Incidència de plagues: 
Baixa
Grau de rusticitat: 
Moderat
Resistència a la sequera - Poca
Resistència a la calor - Força
Incidència de les plagues - Baixa
Resistència al fred - Moderada
Consum hídric - Molt alt
Freqüència de sega - Molt baixa