Moderada

Resistència a la sequera - Moderada

Fenàs d'ovella

Espècie: 
Festuca ovina subsp. hirtula

Fenàs dur

Espècie: 
Festuca trachyphylla

Fenàs litoral

Espècie: 
Festuca rubra subsp. litoralis

Fenàs rogenc

Espècie: 
Festuca rubra subsp. rubra

Gram d'aigua americà

Espècie: 
Paspalum vaginatum