Gram d'aigua americà

Nom comú

Gram d'aigua americà

Espècie: 
Paspalum vaginatum

Sinònim: Gramet de Sitges

Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
No apta
Adaptació a muntanya: 
No apta
Consum hídric: 
Moderat
Manteniment general: 
Molt alt
Freqüència de sega: 
Alta
Incidència de malalties: 
Alta
Velocitat d’establiment: 
Moderada
Resistència al fred: 
Poca
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Moderada
Tolerància a l’ombra: 
Poca
Tolerància a la salinitat: 
Excel·lent
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Molt fina
Densitat: 
Molt alta
Tendència a encoixinar: 
Molt alta
Instal·lació recomanada: 
Pura
Tolerància al trepig: 
Molt alta
Persistència: 
Molt alta
Necessitats de fertilitzants: 
Alta
Incidència de plagues: 
Alta
Grau de rusticitat: 
Alt
Resistència a la sequera - Moderada
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Alta
Resistència al fred - Poca
Consum hídric - Moderat
Freqüència de sega - Alta