Fenàs d'ovella

Nom comú

Fenàs d'ovella

Espècie: 
Festuca ovina subsp. hirtula

Sinònim: F. filiformis

Adaptació a costa: 
Mitjanament adaptada
Adaptació a interior: 
Ben adaptada
Adaptació a muntanya: 
Perfectament adaptada
Consum hídric: 
Alt
Manteniment general: 
Molt baix
Freqüència de sega: 
Molt baixa
Incidència de malalties: 
Mitjana
Velocitat d’establiment: 
Molt lenta
Resistència al fred: 
Moderada
Resistència a la calor: 
Moderada
Resistència a la sequera: 
Moderada
Tolerància a l’ombra: 
Força
Tolerància a la salinitat: 
Gens
Estètica: 
Bona
Finor de la fulla: 
Molt fina
Densitat: 
Baixa
Tendència a encoixinar: 
Molt baixa
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Baixa
Persistència: 
Moderada
Necessitats de fertilitzants: 
Molt baixa
Incidència de plagues: 
Mitjana
Grau de rusticitat: 
Baix
Resistència a la sequera - Moderada
Resistència a la calor - Moderada
Incidència de les plagues - Mitja
Resistència al fred - Moderada
Consum hídric - Alt
Freqüència de sega - Molt baixa