Fenàs litoral

Nom comú

Fenàs litoral

Espècie: 
Festuca rubra subsp. litoralis
Adaptació a costa: 
Ben adaptada
Adaptació a interior: 
Ben adaptada
Adaptació a muntanya: 
Mitjanament adaptada
Consum hídric: 
Alt
Manteniment general: 
Moderat
Freqüència de sega: 
Baixa
Incidència de malalties: 
Alta
Velocitat d’establiment: 
Moderada
Resistència al fred: 
Excel·lent
Resistència a la calor: 
Moderada
Resistència a la sequera: 
Moderada
Tolerància a l’ombra: 
Força
Tolerància a la salinitat: 
Força
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Molt fina
Densitat: 
Alta
Tendència a encoixinar: 
Alta
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Moderada
Persistència: 
Moderada
Necessitats de fertilitzants: 
Mitjana
Incidència de plagues: 
Mitjana
Grau de rusticitat: 
Baix
Resistència a la sequera - Moderada
Resistència a la calor - Moderada
Incidència de les plagues - Mitja
Resistència al fred - Excel·lent
Consum hídric - Alt
Freqüència de sega - Baixa