Moderada

Resistència a la calor - Moderada

Fenàs d'ovella

Espècie: 
Festuca ovina subsp. hirtula

Fenàs dur

Espècie: 
Festuca trachyphylla

Fenàs litoral

Espècie: 
Festuca rubra subsp. litoralis

Margall

Espècie: 
Lolium perenne