Cercador de gespes

Aquest formulari permet realitzar una selecció ràpida entre les 21 espècies de gespes disponibles. La cerca permet triar les espècies en funció de les característiques del medi i de la seva forma, funció o gestió. Per tant, abans de realitzar la consulta, és important: disposar d’informació sobre el medi (temperatura, pluviometria, etc.) i haver fet les reflexions corresponents sobre el que esperem de la gespa (estètica, densitat, etc.) i les possibilitats de gestió (segues, rusticitat, fertilitzants, etc.).

El cercador està pensat per utilitzar dos o tres criteris per cada cerca i, posteriorment, consultar les característiques de cada espècie a la llista resultant. L’espècie ideal que compleixi molts criteris a l’hora acostuma a no existir.

En el cas de no obtenir resultats s’aconsella revisar els criteris seleccionats, reduir-ne el seu nombre o ampliar-ne les condicions.

Aquesta eina no és un recurs consultable independent, sinó un pas intermedi en la presa de decisions per a la implantació d’arbrat més adequat a les circumstàncies particulars de cada cas.