Carpi fastigiat

Nom comú

Carpi fastigiat

Espècie: 
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Ubicació: 
Tolera plantació en zones pavimentades
Alçada: 
Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada: 
Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Port: 
Gran
Forma: 
Ovoïdal
Espai disponible: 
A 2,5-3,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Carrer
Tolerància a la sequera: 
Sensible
Tipus de fulla: 
Caduca
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Verd
Època de floració: 
Hivern
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Groc
Característiques d’interès: 
Canvi estacional del fullatge
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Lent (menys de 60 cm/any)
Resistència a la calor: 
Sensible
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Tolerant
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol/semiombra
Tolerància a l’esporga: 
Tolerant
Capacitat al·lergènica: 
Moderada
Sensibilitat a plagues o malures: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Afectació del paviment: 
Lleu
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
© Kwekerij PlantenTuin Esveld, www.esveld.nl
Resistència a la calç - Tolerant
Tolerància a les gelades - Resistent
Proximitat al mar - Tolerant
Plagues - escasses
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Tipus de fulla - Caduca
Tolerància a la calor - Sensible
Tolerància a la sequera - Sensible
Ubicació - Zones pavimentades
Alçada - Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada - Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
© UFEI, Urban Forest Ecosystem Institute, College of Agriculture at California Polytechnic State University, USA http://selectree.calpoly.edu/
© UFEI, Urban Forest Ecosystem Institute, College of Agriculture at California Polytechnic State University, USA http://selectree.calpoly.edu/
Font: Wikipedia - Creative Commons