Cercador d'arbrat

Aquest formulari permet realitzar una selecció ràpida entre les 248 espècies d’arbres i palmeres disponibles. La cerca permet triar les espècies en funció de les característiques del medi i de la seva forma, funció o gestió. Per tant, abans de realitzar la consulta, és important: disposar d’informació sobre el medi (temperatura, pluviometria, etc.) i haver fet les reflexions corresponents sobre quin serà l’espai plantable (carrer, zona verda, serveis existents, etc.), quines funcions s’espera i les possibilitats de gestió.

Els criteris amb un requadre permeten realitzar una selecció múltiple de la llista, en canvi i els que van amb un cercle només permeten seleccionar una de les opcions.

El cercador està pensat per utilitzar dos o tres criteris per cada cerca i, posteriorment, consultar les característiques de cada espècie a la llista resultant. L’espècie ideal que compleixi molts criteris a l’hora acostuma a no existir.

En el cas de no obtenir resultats s’aconsella revisar els criteris seleccionats, reduir-ne el seu nombre o ampliar-ne les condicions.

Aquesta eina no és un recurs consultable independent, sinó un pas intermedi en la presa de decisions per a la implantació d’arbrat més adequat a les circumstàncies particulars de cada cas.