Sensible

Tolerància a la calor - Sensible

Bedoll comú

Espècie: 
Betula pendula

Bedoll de paper

Espècie: 
Betula papyrifera

Bedoll fastigiat

Espècie: 
Betula pendula 'Fastigiata'

Carpí

Espècie: 
Carpinus betulus

Carpi fastigiat

Espècie: 
Carpinus betulus 'Fastigiata'

Castanyer

Espècie: 
Castanea sativa

Castanyer bord

Espècie: 
Aesculus hippocastanum

Castanyer bord de flor doble

Espècie: 
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Castanyer d'Índia de Briot

Espècie: 
Aesculus × carnea 'Briotii'

Castanyer d'Índia rosa

Espècie: 
Aesculus × carnea

Cirerer d'hivern

Espècie: 
Prunus subhirtella 'Autumnalis'

Cirerer de Tòquio

Espècie: 
Prunus × yedoensis

Cirerer de Virgínia 'Shubert'

Espècie: 
Prunus virginiana 'Shubert'

Erable

Espècie: 
Acer platanoides

Erable 'Crimson King'

Espècie: 
Acer platanoides 'Crimson King'

Erable 'Crimson Sentry'

Espècie: 
Acer platanoides 'Crimson Sentry'

Erable 'Deborah'

Espècie: 
Acer platanoides 'Deborah'

Erable columnar

Espècie: 
Acer platanoides 'Columnare'

Erable de Drummond

Espècie: 
Acer platanoides 'Drummondii'

Faig

Espècie: 
Fagus sylvatica

Faig purpuri

Espècie: 
Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Atropurpurea)

Laburn

Espècie: 
Laburnum anagyroides

Moixera

Espècie: 
Sorbus aria

Moixera de guilla

Espècie: 
Sorbus aucuparia