Xiprer de Lambert daurat

Nom comú

Xiprer de Lambert daurat

Espècie: 
Cupressus macrocarpa 'Aurea'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Ubicació: 
Només en zones verdes
Alçada: 
Alta (més de 15 m)
Capçada: 
Ampla (de 6 a 8 m de diàmetre)
Port: 
Gran
Forma: 
Cònica
Espai disponible: 
A 3,5-4,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Perenne
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Groc
Època de floració: 
Hivern
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Marró
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Ràpid (més 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol/semiombra
Tolerància a l’esporga: 
Tolerant
Capacitat al·lergènica: 
Greu
Sensibilitat a plagues o malures: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Afectació del paviment: 
Moderada
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
© Ajuntament de Barcelona
Resistència a la calç - Resistent
Tolerància a les gelades - Resistent
Proximitat al mar - Resistent
Plagues - Cròniques
Zona climàtica - Costa/Interior
Tipus de fulla - Perenne
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Ubicació - Zones verdes
Alçada - Alta (més de 15 m)
Capçada - Ampla (de 6 a 8 m de diàmetre)
© www.viversplanas.com
Font: Wikipedia - Creative Commons