Xiprer estret

Nom comú

Xiprer estret

Espècie: 
Cupressus sempervirens 'Stricta'
Zona climàtica: 
Interior
Costa
Ubicació: 
Només en zones verdes
Alçada: 
Alta (més de 15 m)
Capçada: 
Estreta (de 2 a 4 m de diàmetre)
Port: 
Mitjà
Forma: 
Columnar
Espai disponible: 
A 2-2,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Perenne
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Verd fosc
Època de floració: 
Hivern
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Marró
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Moderat (de 60 a 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tolerància a l’esporga: 
Tolerant
Capacitat al·lergènica: 
Greu
Sensibilitat a plagues o malures: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Afectació del paviment: 
Moderada
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
© Pl. Alquería Nova, 8 Bajo. 46014 Valencia, www.guiaverde.com/guia_de_plantas
Zona climàtica - Costa/Interior
Ubicació - Zones verdes
Alçada - Alta (més de 15 m)
Capçada - Estreta (de 2 a 4 m de diàmetre)
Tolerància a la sequera - Resistent
Tipus de fulla - Perenne
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a les gelades - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Tolerant
Plagues - Cròniques