Xiprer blau fastigiat

Nom comú

Xiprer blau fastigiat

Espècie: 
Cupressus arizonica 'Fastigiata'
Zona climàtica: 
Interior
Costa
Ubicació: 
Només en zones verdes
Alçada: 
Alta (més de 15 m)
Capçada: 
Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Port: 
Mitjà
Forma: 
Columnar
Espai disponible: 
A 2,5-3,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Perenne
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Blau
Època de floració: 
Hivern
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Marró
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Moderat (de 60 a 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tolerància a l’esporga: 
Tolerant
Capacitat al·lergènica: 
Greu
Sensibilitat a plagues o malures: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Afectació del paviment: 
Lleu
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
http://commons.hortipedia.com/wiki/File:Cupressus_arizonica_FASTIGIATA_photo_file_792KB.jpg
Zona climàtica - Costa/Interior
Ubicació - Zones verdes
Alçada - Alta (més de 15 m)
Capçada - Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Tolerància a la sequera - Resistent
Tipus de fulla - Perenne
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a les gelades - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Resistent
Plagues - Cròniques
http://commons.hortipedia.com/wiki/File:Cupressus_arizonica_FASTIGIATA_branch_photo_file_650KB.jpg
http://commons.hortipedia.com/wiki/File:Cupressus_arizonica_FASTIGIATA_flowering_branch_photo_file_695KB.jpg
http://commons.hortipedia.com/wiki/File:Cupressus_arizonica_FASTIGIATA_flowers_photo_file_653KB.jpg