Teix

Nom comú

Teix

Espècie: 
Taxus baccata
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Ubicació: 
Tolera plantació en zones pavimentades
Alçada: 
Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada: 
Molt ampla (més de 8 m de diàmetre)
Port: 
Gran
Forma: 
Cònica
Espai disponible: 
A més de 4,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Tolerant
Tipus de fulla: 
Perenne
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Verd fosc
Època de floració: 
Hivern
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Vermell
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Lent (menys de 60 cm/any)
Resistència a la calor: 
Tolerant
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Tolerant
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol/semiombra
Tolerància a l’esporga: 
Tolerant
Reaccions adverses: 
Tòxic
Sensibilitat a plagues o malures: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Afectació del paviment: 
Moderada
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
Font: Wikipedia - Creative Commons
Resistència a la calç - Tolerant
Tolerància a les gelades - Resistent
Proximitat al mar - Tolerant
Plagues - escasses
Zona climàtica - Totes
Tipus de fulla - Perenne
Tolerància a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Tolerant
Ubicació - Zones pavimentades
Alçada - Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada - Molt ampla (més de 8 m de diàmetre)
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons