Quitalpa Summer Bells

Nom comú

Quitalpa Summer Bells

Espècie: 
× Chitalpa tashkentensis 'Minsum' SUMMER BELLS®
Zona climàtica: 
Muntanya
Interior
Costa
Ubicació: 
Tolera plantació en zones pavimentades
Alçada: 
Baixa (menys de 6 m)
Capçada: 
Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Port: 
Petit
Forma: 
Esfèrica
Espai disponible: 
A 2,5-3,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Carrer
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Caduca
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Verd clar
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Rosa
Característiques d’interès: 
Floració remarcable
Densitat d’ombra: 
Mitjana
Creixement: 
Ràpid (més 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Tolerant
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tolerància a l’esporga: 
Tolerant
Sensibilitat a plagues o malures: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Afectació del paviment: 
Lleu
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
© Kwekerij PlantenTuin Esveld, www.esveld.nl
Zona climàtica - Totes
Ubicació - Zones pavimentades
Alçada - Baixa (menys de 6 m)
Capçada - Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Tolerància a la sequera - Resistent
Tipus de fulla - Caduca
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a les gelades - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Proximitat al mar - Tolerant
Plagues - freqüents