Palmera de Canàries

Nom comú

Palmera de Canàries

Espècie: 
Phoenix canariensis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Ubicació: 
Tolera plantació en zones pavimentades
Alçada: 
Alta (més de 15 m)
Capçada: 
Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Port: 
Gran
Forma: 
Ventall
Espai disponible: 
A més de 4,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Perenne
Forma de la fulla: 
Composta
Color de la fulla: 
Verd fosc
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Vermell
Característiques d’interès: 
Fruit de color i/o mida destacable
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Lent (menys de 60 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Tolerant
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Capacitat al·lergènica: 
No descrita
Reaccions adverses: 
Espines
Sensibilitat a plagues o malures: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Afectació del paviment: 
Lleu
Necessitat de netejar les restes: 
Fruit
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
© UFEI, Urban Forest Ecosystem Institute, College of Agriculture at California Polytechnic State University, USA http://selectree.calpoly.edu/
Resistència a la calç - Resistent
Tolerància a les gelades - Tolerant
Proximitat al mar - Resistent
Plagues - Cròniques
Zona climàtica - Costa/Interior
Tipus de fulla - Perenne
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Ubicació - Zones pavimentades
Alçada - Alta (més de 15 m)
Capçada - Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons