Negundo

Nom comú

Negundo

Espècie: 
Acer negundo
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Ubicació: 
Només en zones verdes
Alçada: 
Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada: 
Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
Port: 
Mitjà
Forma: 
Esfèrica
Espai disponible: 
A 2,5-3,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Tolerant
Tipus de fulla: 
Caduca
Forma de la fulla: 
Composta
Color de la fulla: 
Verd clar
Època de floració: 
Primavera
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Marró
Densitat d’ombra: 
Mitjana
Creixement: 
Ràpid (més 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Resistent
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol/semiombra
Tolerància a l’esporga: 
Sensible
Capacitat al·lergènica: 
Greu
Sensibilitat a plagues o malures: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Afectació del paviment: 
Moderada
Capacitat d'invasió: 
Emissions biogèniques: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Resistència a la calç - Resistent
Tolerància a les gelades - Resistent
Proximitat al mar - Tolerant
Plagues - Cròniques
Zona climàtica - Totes
Tipus de fulla - Caduca
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Ubicació - Zones verdes
Alçada - Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada - Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)
© UFEI, Urban Forest Ecosystem Institute, College of Agriculture at California Polytechnic State University, USA http://selectree.calpoly.edu/
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons