Bellaombra

Nom comú

Bellaombra

Espècie: 
Phytolacca dioica
Zona climàtica: 
Costa
Ubicació: 
Només en zones verdes
Alçada: 
Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada: 
Molt ampla (més de 8 m de diàmetre)
Port: 
Gran
Forma: 
Estesa
Espai disponible: 
A més de 4,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Caduca
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Verd
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Blanca
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Groc
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Ràpid (més 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Sensible
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tolerància a l’esporga: 
Sensible
Reaccions adverses: 
Tòxic
Sensibilitat a plagues o malures: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Afectació del paviment: 
Important
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
© Adriana Folch, Albert Mallol Anna Sais, Carlos gómez Gerard Carrión, Gerard Pie Joan Carles Gelabert, Josep Felip, Josep Mª Farrero, Pere Bartola, Rosa Cabarrocas i Salvador Soler, http://www.floracatalana.net
Zona climàtica - Costa
Ubicació - Zones verdes
Alçada - Mitjana (de 6 a 15 m)
Capçada - Molt ampla (més de 8 m de diàmetre)
Tolerància a la sequera - Resistent
Tipus de fulla - Caduca
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a les gelades - Sensible
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Resistent
Plagues - escasses
© Adriana Folch, Albert Mallol Anna Sais, Carlos gómez Gerard Carrión, Gerard Pie Joan Carles Gelabert, Josep Felip, Josep Mª Farrero, Pere Bartola, Rosa Cabarrocas i Salvador Soler, http://www.floracatalana.net
© Adriana Folch, Albert Mallol Anna Sais, Carlos gómez Gerard Carrión, Gerard Pie Joan Carles Gelabert, Josep Felip, Josep Mª Farrero, Pere Bartola, Rosa Cabarrocas i Salvador Soler, http://www.floracatalana.net
© Adriana Folch, Albert Mallol Anna Sais, Carlos gómez Gerard Carrión, Gerard Pie Joan Carles Gelabert, Josep Felip, Josep Mª Farrero, Pere Bartola, Rosa Cabarrocas i Salvador Soler, http://www.floracatalana.net
© Adriana Folch, Albert Mallol Anna Sais, Carlos gómez Gerard Carrión, Gerard Pie Joan Carles Gelabert, Josep Felip, Josep Mª Farrero, Pere Bartola, Rosa Cabarrocas i Salvador Soler, http://www.floracatalana.net
© José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres www.arbolesornamentales.es
© Pl. Alquería Nova, 8 Bajo. 46014 Valencia, www.guiaverde.com/guia_de_plantas
© Pl. Alquería Nova, 8 Bajo. 46014 Valencia, www.guiaverde.com/guia_de_plantas