Arbre del foc

Nom comú

Arbre del foc

Espècie: 
Brachychiton acerifolius
Zona climàtica: 
Costa
Ubicació: 
Només en zones verdes
Alçada: 
Alta (més de 15 m)
Capçada: 
Molt ampla (més de 8 m de diàmetre)
Port: 
Gran
Forma: 
Ovoïdal
Espai disponible: 
A més de 4,5 m de l’obstacle
Aplicació: 
Zona verda
Tolerància a la sequera: 
Resistent
Tipus de fulla: 
Caduca
Forma de la fulla: 
Simple
Color de la fulla: 
Verd
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Vermella
Època de fructificació: 
Tardor
Color del fruit: 
Marró
Característiques d’interès: 
Floració remarcable
Densitat d’ombra: 
Densa
Creixement: 
Moderat (de 60 a 90 cm/any)
Resistència a la calor: 
Resistent
Resistència a les gelades: 
Sensible
Resistència a la calç: 
Resistent
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tolerància a l’esporga: 
Sensible
Reaccions adverses: 
Irritant/al·lèrgies cutànies
Sensibilitat a plagues o malures: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Afectació del paviment: 
Important
Necessitat de netejar les restes: 
Flor
Capacitat d'invasió: 
No
Emissions biogèniques: 
No
© Comunicación-Vegetal, S.L. http://www.comunicacionvegetal.com/disponibilidad-brachychiton-acerifolius-arbol-del-fuego-braquiquito-rojo-cepellon_79_727_13.html
Resistència a la calç - Resistent
Tolerància a les gelades - Sensible
Proximitat al mar - Tolerant
Plagues - escasses
Zona climàtica - Costa
Tipus de fulla - Caduca
Tolerància a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Ubicació - Zones verdes
Alçada - Alta (més de 15 m)
Capçada - Molt ampla (més de 8 m de diàmetre)
© Kwekerij PlantenTuin Esveld, www.esveld.nl
© UFEI, Urban Forest Ecosystem Institute, College of Agriculture at California Polytechnic State University, USA http://selectree.calpoly.edu/
© UFEI, Urban Forest Ecosystem Institute, College of Agriculture at California Polytechnic State University, USA http://selectree.calpoly.edu/
Font: Wikipedia - Creative Commons