Xuclamel de Tartària

Nom comú

Xuclamel de Tartària

Espècie: 
Lonicera tatarica
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
2-4
Amplada: 
1,5-2,5
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Totes