Xisca Red Baron

Nom comú

Xisca Red Baron

Espècie: 
Imperata cylindrica 'Red Baron'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
0,3-0,6
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Costa/Interior