Vara d'or del Canadà

Nom comú

Vara d'or del Canadà

Espècie: 
Solidago canadensis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,3-1,5
Amplada: 
0,15-0,3
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons