Vara d'àngel

Nom comú

Vara d'àngel

Espècie: 
Dierama pulcherrimum
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,5-0,9
Amplada: 
0,45-0,6
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons