Tuia del Canadà Smaragd

Nom comú

Tuia del Canadà Smaragd

Espècie: 
Thuja occidentalis 'Smaragd'
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
3-4,5
Amplada: 
0,9-1,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Color de la flor: 
-
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Sensible
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
2
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd clar
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Cònica
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Sensible
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons