Tora blava

Nom comú

Tora blava

Espècie: 
Aconitum napellus
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,5-1
Amplada: 
0,1-0,5
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons