Taperera

Nom comú

Taperera

Espècie: 
Capparis orientalis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Pèrgoles/Murs
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
0,3-0,5
Amplada: 
0,6-4
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd blau
Color del fruit: 
Verd vermellós
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Mata
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Baix
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Pèrgoles/Murs
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Costa/Interior