Silene de jardí

Nom comú

Silene de jardí

Espècie: 
Silene schafta
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,2-0,25
Amplada: 
0,25-0,3
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons