Sàlvia de tardor

Nom comú

Sàlvia de tardor

Espècie: 
Salvia greggii
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Tanques/Vorades
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Fulla
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
0,3-0,6
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Multicolor
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
5-10year
Densitat de plantació: 
3-4
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Densitat de plantació: 
3-4
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Subarbust
Tipologia - Mata/subarbust
Zona climàtica - Totes
Tolerància a las glaçades - Resistent
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Resistent
Orígen - Exòtic
Tipus de fulla - Perenne
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Tanques/Vorades
Funció principal - Talussos/Rocalles
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Aroma
Incidència de les plagues - Baixa
Consum hídric - Moderat