Sàlvia russa Blue Spire

Nom comú

Sàlvia russa Blue Spire

Espècie: 
Perovskia 'Blue Spire'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,9-1,2
Amplada: 
0,6-1
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Totes