Sàlvia russa

Nom comú

Sàlvia russa

Espècie: 
Perovskia atriplicifolia
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,8-1,5
Amplada: 
0,6-1
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Violeta
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
2-3
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
6
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Argentat
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Densitat de plantació: 
2-3
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Subarbust
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Estiu
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes