Sàlvia Indigo Spires

Nom comú

Sàlvia Indigo Spires

Espècie: 
Salvia 'Indigo Spires'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,9-1,5
Amplada: 
0,6-0,8
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons