Sàlvia d'olor de pinya

Nom comú

Sàlvia d'olor de pinya

Espècie: 
Salvia elegans
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,9-1,5
Amplada: 
0,6-1,2
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons