Sàlic

Nom comú

Sàlic

Espècie: 
Salix purpurea
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Tija o escorça
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
1-3
Amplada: 
1-3
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Hivern
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
Provoca al·lèrgies
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
5
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd blau
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Erecta
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Tija o escorça
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Hivern/Primavera
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons