Ruda vera

Nom comú

Ruda vera

Espècie: 
Ruta graveolens
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Jardineres
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,2-1
Amplada: 
0,15-0,75
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Hivern
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
5
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Glauc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Subarbust
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Hivern/Primavera
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons