Rosella d'Islàndia

Nom comú

Rosella d'Islàndia

Espècie: 
Papaver nudicaule
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,2-0,4
Amplada: 
0,15-0,3
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya