Rododendre pòntic

Nom comú

Rododendre pòntic

Espècie: 
Rhododendron ponticum
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
3-6
Amplada: 
3-5
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Hivern
Color de la flor: 
Rosa
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet el retall
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És tòxica
Sensibilitat a plagues i malalties: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Sensible
Tolerància a la calç: 
Sensible
Zona de rusticitat: 
6
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arrodonida
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Hivern/Primavera
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Plagues - Cròniques
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Sensible
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Sensible
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons