Pota de cangur

Nom comú

Pota de cangur

Espècie: 
Anigozanthos flavidus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,8-1
Amplada: 
0,3-0,8
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Groc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Densitat de plantació: 
6
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
8,5
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
6
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons