Planta de coral

Nom comú

Planta de coral

Espècie: 
Russelia equisetiformis
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Tija o escorça
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,5-1,5
Amplada: 
1-2,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Vermell fosc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient eliminar les tiges velles o seques
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Afil·la
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Subarbust
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Tija o escorça
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Afil·la
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons