Pitòspor truncat

Nom comú

Pitòspor truncat

Espècie: 
Pittosporum truncatum
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Tanques/Vorades
Masses i grups
Exemplar aïllat
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
2-4
Amplada: 
2-3,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet el retall
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arrodonida
Tipologia - Arbust
Zona climàtica - Costa/Interior
Tolerància a las glaçades - Resistent
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Resistent
Orígen - Exòtic
Tipus de fulla - Perenne
Època de floració - Primavera
Funció principal - Tanques/Vorades
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Exemplar aïllat
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Aroma
Plagues - Freqüents
Consum hídric - Alt