Pinya blava

Nom comú

Pinya blava

Espècie: 
Scilla peruviana
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,15-0,3
Amplada: 
0,2-0,45
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Blau
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient eliminar les flors pansides
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Densitat de plantació: 
12-16
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
12-16
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Semicaduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons