Perlina blanca

Nom comú

Perlina blanca

Espècie: 
Otanthus maritimus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,1-0,4
Amplada: 
0,2-0,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior