Pebrer bord de l'Uruguai

Nom comú

Pebrer bord de l'Uruguai

Espècie: 
Schinus lentiscifolius
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Tanques/Vorades
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Fulla
Fruit
Tija o escorça
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
3-9
Amplada: 
2-5
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Color de la flor: 
-
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
Provoca al·lèrgies
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd gris
Color del fruit: 
Violeta
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arborescent
Tipologia - Arbust
Zona climàtica - Costa/Interior
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Tolerant
Orígen - Exòtic
Tipus de fulla - Perenne
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Tanques/Vorades
Funció principal - Masses i grups
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Tija o escorça
Incidència de les plagues - Baixa
Consum hídric - Moderat